Certificaat Boom Veiligheid Controleur

Posted by
frankblomhoveniers
Date
 13 februari 2018
Share

Dit certificaat is uitgegeven door exameninstelling IPC Groene Ruimte.

Onze collega A. Rentenaar is sinds 5 januari 2018 gecertificeerd ‘Boom Veiligheid Controleur’.

In het kader van de zorgplicht die men heeft voor bomen speelt de boomveiligheidscontroleur een belangrijke rol in het bevorderen van een veilige omgeving rondom  de boom.

Het gaat hier om het visueel kunnen beoordelen van bomen, het goed en duidelijk registreren van de bevindingen in een rapport en daarna het geven van advies over de nog te nemen stappen.