Certificaat ‘Boomveiligheidsinspecteur’

Posted by
frankblomhoveniers
Date
 19 april 2018
Share

 

Wij zijn getoetst op de volgende onderdelen:

  • Het interpreteren van afwijkingen aan bomen, die voor de boomveiligheid relevant zijn.
  • Het beoordelen van bomen aan de hand van verschillende methoden (VTA, IBA, SIA)
  • Ziekten en aantastingen
  • Parasitaire schimmels
  • Het opstellen van heldere boomveiligheidsrapporten conform de gestelde eisen.