Frank Blom Hoveniers – Vervoerskosten 2023

Posted by
frankblomhoveniers
Date
 11 december 2018
Share

 

Vervoerskosten 2024

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie. Momenteel hebben we te maken met een zeer hoge inflatie door gestegen grondstofprijzen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor de 4 M’s uit onze bedrijfsvoering: mens, middelen, materiaal en mobiliteit fors gestegen zijn ten opzichte van begin van 2022.

Tot nu toe hebben wij nooit transportkosten apart doorberekend aan onze klanten. Noch hebben wij gebruik gemaakt van het in rekening brengen van voorrijkosten, wat bij sommige van onze collega’s al jaren gebruikelijk is. De prijzen van o.a. brandstof zijn gedurende dit jaar echter zó exorbitant gestegen, dat wij besloten hebben om de kosten voor het transport met ingang van 2024 uit ons tarief te halen.

Door de vervoerskosten uit het tarief te halen, kunnen wij ervoor zorgen dat ons tarief voor 2024 minimaal wordt verhoogd om daarmee weer de overige kostenstijgingen op te vangen. Voor u als klant wordt het duidelijker waar u voor betaalt.

Er komt op iedere factuur een post vervoerskosten. Deze post is bedoeld om de brandstofkosten, transport en kosten van het wagenpark in op te vangen. De vervoerskosten worden doorberekend voor het daadwerkelijk aantal gereden kilometers.

 

Middels de onderstaande staffel kunt u zien wat dat voor u betekent. De tijdelijke brandstoftoeslag die begin dit jaar was ingevoerd om de gestegen brandstofprijzen enigszins te compenseren, komt per 1-1-2023 te vervallen.

Voor 2023 hanteren wij de onderstaande staffel voor vervoerskosten:

Zoals u hiernaast kunt zien hebben wij getracht de bijdrage voor vervoerskosten zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd de transparantie te verhogen.

Wij realiseren ons dat het echter een vervelende boodschap is in een tijd waarin alles al duurder wordt. Toch hopen wij dat wij op uw begrip voor deze keuze mogen rekenen.